Bugun...Hocam Hakemli Tarih ve Kültür Dergisi Historia 1923'ün 3. sayısı çıktı!

Tarih: 08-07-2017 09:01:14 + -


Tarih Topluluğu tarafından hazırlanan, yetkin eski tarihçilerle birlikte genç tarihçilerin yazılarının da yer aldığı Historia 1923'ün bu sayısında özel dosya konusunun başlığı; "İslâmcılık - Asrın İdeolojisi Olabilir mi?"


Hocam Hakemli Tarih ve Kültür Dergisi Historia 1923'ün 3. sayısı çıktı!

Mustafa Kemal Atatürk, “Fakat bunca asırlarda olduğu gibi, bugün dahi, akvâmın cehlinden ve taassubundan istifade ederek binbir türlü siyasî ve şahsî maksat ve menfaat temini için dini âlet ve vasıta olarak kullanmak teşebbüsünde bulunanların, dâhil ve hariçte mevcudiyeti, bizi, bu zeminde söz söylemekten, maatteessüf henüz müstağni bulundurmuyor. Beşeriyette, din hakkındaki ihtisas ve vukuf, her türlü hurafelerden tecerrüt ederek, hakikî ulûm ve fünûn nurlarıyla musaffa ve mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine, her yerde tesadüf olunacaktır.” derken, din ile ideoloji farkını açıkça vurgulamış ve dinin bir ideoloji olarak kullanılmasına karşı çıkmıştı.

 

Biz de aynı kanaatteyiz ve dünyevî etkinlikleri bilimle yönlendirmeye alışıncaya kadar bu sömürünün süreceğine inanıyoruz. “İslâmcılık: Asrın İdeolojisi Olabilir mi?” diye adlandırdığımız bu sayımı- zın makalelerini bu çerçevede kurgulamaya çalıştık; dileriz beğenilir. Şarkiyatçı Ernest Renan’ın 29 Mart 1883 tarihinde Sorbonne Üniversitesi’nde verdiği “İslâm ve Bilim” adlı nutuk, Müslümanları derinden etkilemiş ve buradaki savları çürütmek için araştırmalara ve tartışmalara sevk etmişti. Melek Dosay Gökdoğan’ın çevirisiyle Renan’ın nutkunu ve Nurmelek Demir’in çevirisiyle de Cemâleddin Afganî’nin yanıtını yayımlıyoruz. Bu geleneğe dâhil edebileceğimiz diğer metinlere de yani Mehmet Âkif ’in “Cemâleddin Afganî” ile Şemseddin Günaltay’ın “İslam Dünyasının Çöküş Sebebi Selçuk İstilâsı mıdır?” adlı makalelerine de bu münasebetle yer vermenin yararlı olacağını düşündük.

 

Böylece İslâmcılık-Bilim İlişkileri bir yönüyle okuyucuya hatırlatılmış olmaktadır. Bu ilişkinin diğer bazı yönleri ise, Abdullah Gündoğdu’nun “Türkiye’de İslâmcılık ve Gelenek”, Remzi Demir’in “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Epis- Historia 1923, sayı:3, 2017 — 6 — teme ve Epistemik Cemaatler”, Serpil Kaygın’ın “Taşköprülüzâde’nin Mevzûatu’l-Ulûm Adlı Eserindeki Doğa Algısı” ve Hasan Aydın’ın “Modern Türkiye’de Felsefeyi İslâmileştirme Girişimi: İslâmcı Tezler ve Aydınlanmacı Tepkiler”inde derinlemesine incelenmiştir ve mevcut epistemolojik çatışmanın kökenlerine ilişkin sağlam argümanlar sunulmuştur. İslâmcı Hareket’in kurucularından Mehmed Âkif iki ayrı makalede değerlendirilmiştir:

 

Bu makalelerden birisi, Nihat Karaer’e, diğeri Hasan Aydın’a aittir. Şahin Filiz ve Deniz Ali Gür ise, özellikle de 15 Temmuz 2016’daki meşum darbe girişiminden sonra iyice ortaya çıkan İslâmcı ayrışma ve çatışmanın temelleri konusunda bizleri aydınlatmaktadır. Maalesef, son yıllardaki kayda değer çalışmalara karşın, Türk Tarih Yazını, siyaset tarihine sıkışıp kalmıştır. Kapsamlı bir tarih bilincinin oluşabilmesi için, tarihin bu dalının dışında, iktisat tarihi, toplum tarihi, kültür tarihi ve bunun alt-dalları olan bilim tarihi, felsefe tarihi, din tarihi, ideoloji tarihi, sanat tarihi gibi alanlara açılmakta ve bu alanlardaki çalışmalarla tarihçiliğimize yeni boyutlar katmakta yarar vardır. Ancak hiç şüphe yoktur ki bu kadarı da yeterli de- ğildir. Bizde öteden beri eksikliği duyulan tarih felsefesi, tarih sosyolojisi, tarih edebiyatı gibi alanlar da tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılarda bulunabilecektir. İşte bu düşünceden hareketle dosya-dışı makalelerin seçimine büyük bir özen gösterdik: Ergun Türkcan, Zeki Zekeriya Aydın ve Osman Bahadır yazmış oldukları makalelerle, Cumhuriyet Dönemi bilim faaliyetlerinin kurumsallaş- masında büyük rol oynayan Cahit Arf, Erdal İnönü, Tosun Terzioğlu ve Namık Kemal Pak gibi kıymetli bilginlerimizin çalışmalarını hatırlamamıza yardımcı oldular. Orhan Küçüker, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bitkibilim ve hayvanbilim çalışmalarını, İrfan Elmacı ise Kimya Mühendisliğinin kurucusu Tarık Somer’i tanıttı. Böylece, bilim tarihi merkezli ikinci bir dosya daha oluşmuş oldu. Bundan sonraki sayılarımıza da tarih felsefesi yazılarıyla katkıda bulunacak Işıl Bayar Bravo, Hegel’in tarih anlayışı bağlamında “Tarihin Sonu” fikrini inceledi.

 

Ömer Faik Anlı ise, Aydın Sayılı Bilim Tarihi Mektebi’nin tarihsel evrimini tartıştı. Geçmişten Metinler, büyük ilgi çekti. Bu nedenle bu sayımızda Hemedanizâde Ali Naci’nin “Medreseler ve Softalar” risalesi ile bazılarınca Türkiye’de Psikolojinin kurucusu (!) olarak kabul edilen Georg Anschütz’ün İstanbul’da bulunduğu dönemde kaleme aldığı iki çalışmadan biri olan “İnsanların Ruhsal Durumları Arasındaki Bireysel Farklar Hakkında İncelemeler” başlıklı makalesine yer verdik. — 7 — Historia 1923, sayı:3, 2017 Hazırlıklarımız sürerken Dergimizin kurucularından, Avukat Şevket Çizmeli’nin vefat haberiyle sarsıldık. Allah, mekânını Cennet eylesin… Büyük bir Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olan Çizmeli’yi tanıtan dört yazı ile birlikte bugüne değin yayımlanmamış “Üniversitedeki Tasfiye, 147’ler” adlı makalesine yer verdik.

 

Dosya yazılarının toplanmasına yardımcı olduğu için Sayın Doç. Dr. Hasan Aydın’a çok teşekkür ederiz. 1917 yılında gerçekleşen Rus Devrimi’nin 100. yıldönümüne ulaştık; “100 yılda neler oldu?”, “Rus Devrimi, Türk Devrimi’ni nasıl etkiledi?” ve “Sosyalist Kültür’ün Dünya Kültür Tarihi’ndeki yeri nedir?” türünden soruların yanıtlarını Historia 1923’ün dördüncü sayısında aramaya çalışacağız.

 

 


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Kültür Sanat Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
  Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
 • Yaratıcı Öğrenciler
  Yaratıcı Öğrenciler
 • Dünyadan Sınıf Manzaraları
  Dünyadan Sınıf Manzaraları
 • Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
  Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
 • Dünya Nasıl Öğreniyor ?
  Dünya Nasıl Öğreniyor ?
 • Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
  Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
 1. Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
 2. Yaratıcı Öğrenciler
 3. Dünyadan Sınıf Manzaraları
 4. Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
 5. Dünya Nasıl Öğreniyor ?
 6. Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • finlandiya
  finlandiya
 • Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
  Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
 • Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
  Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
 • Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
  Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
 • Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
  Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
 • Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
  Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
 1. finlandiya
 2. Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
 3. Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
 4. Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
 5. Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
 6. Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
VİDEO GALERİ
YUKARI aydın kız öğrenci yurtları aydın kız öğrenci yurdu aydın erkek öğrenci yurtları aydın kız öğrenci yurtları ofis taşıma gıda takviyesi kiralık vinç