bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle eskort şişli escort escort beşiktaş escort bayan topkapı escort İstanbul escort bayan halkalı escort eskort izmit izmit escort
Bugun...Anadolu Üniversitesi'nin Sağlık Alanına Sunduğu Katkılar Devam Ediyor

Tarih: 12-04-2018 21:27:08 + -


Sağlık haftası için haber-röportajdır.


Anadolu Üniversitesi'nin Sağlık Alanına Sunduğu Katkılar Devam Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü anayasasına göre sağlık, yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir. Yıllardır İÇEM, DİLKOM, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü, Sağlık bilimleri Fakültesi gibi birimlerinde yürütülen akademik faaliyetler ve uygulamalarla, dil-konuşma bozukluğu, işitme engeli, otizm ve Down Sendromu gibi çeşitli sağlık sorunları bulunan özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik öncü ve önemli bir marka olan Anadolu Üniversitesi, insan sağlığına yönelik desteğini çeşitlendirerek sürdürüyor. 19-22 Nisan 2018 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İstanbulda gerçekleştirilecek olan ve geleneksel tıp uygulamalarının bilimsel kanıtlara dayalı olarak sağlık sistemine entegre edilmesi, uygulayıcıların ve uygulamaların standardize edilmesi yolunda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların önemli bir aşamasını oluşturan “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi”ni düzenleyen kuruluşlar arasında Anadolu Üniversitesi de bulunuyor.

 

Sağlık haftası nedeniyle, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı, Nörokreatif Müzik Terapi Birim Koordinatörü ve Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinin Müzik Terapi Bölümünden sorumlu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun ile kongre hakkında konuştuk ve bu bağlamda, Anadolu Üniversitesinde sürdürülen sağlıkla ilgili yeni çalışmalar ve özellikle son yıllarda dünyada büyük ilgi görmeye başlayan Müzik Terapi konusunda da bilgi aldık:

 

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinin amacı nedir?

“Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine yaklaşık otuz ülkeden sağlık alanındaki temsilciler ve konularında uzman bilim insanları ile bildiri sunmak ve oturumları izlemek üzere rekor sayıda sağlık ve bilim insanı katılıyor. Bilimsel programda, geleneksel tıbbın modern sağlık sistemine tamamlayıcı bir unsur olarak entegrasyonuna, ülkemizde bu alanla ilgili mevzuatın, eğitim programlarının ve bilimsel çalışmaların tanıtılmasına ve uluslararası bilimsel işbirliklerinin ortak altyapısının hazırlanmasına yönelik konferanslar, paneller, sunumlar ve atölye çalışmaları yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, sağlık alanı için büyük önem taşıyan bu kongreye açılıştan başlayarak çeşitli aşamalarda sunulacak olan görsellerin hazırlanması ve müzik dinletileri yanında, özellikle müzik terapi ile fitoterapi bölümlerinin bilimsel içeriğinin oluşturulmasına öğretim elemanlarıyla ve teknik imkanlarıyla çok yönlü destek sağladı.

 

Kongrede Müzik Terapi ile ilgili neler var?

“Kongrede ele alınan çok sayıdaki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında müzik terapi de bulunuyor. 20 Nisan Cuma günü Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) başkanı Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz’ün yöneteceği sabah oturumda Dünya Müzik Terapi Federasyonu önceki başkanı Doç. Dr. Annie Heiderscheit “Dünyada Müzik Terapi”, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Güney Avrupa Koordinatörü Dr. Ranka Radulovic “Psikiyatride Müzik Terapi” ve Prof. Dr. Şükrü Torun “Müzikterapinin Nörobiyolojik Temelleri ve Nörolojide Müzik Terapi” konularında katılımcıları bilgilendirecekler. Aynı gün öğleden sonraki ikinci müzik terapi oturumunda Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK’in “Türk-Osmanlı Kültüründe Müzik Terapi”, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye delegesi Özgür Salur’un “Müzik Terapide Müzik Seçimi” ve Prof. Dr. Levent Öztürk’ün “Müzik Terapide Türk Müziği” başlıklı sunumlarının ardından Kültür Bakanlığı sanatçılarından M. Fadıl Atik yönetiminde geleneksel çalışmalarda sözü edilen Türk Müziği eserlerinden bir örnek icra edecekler. Katılımcıları müzik terapinin evrensel özellikleri, ilkeleri ve çeşitli uygulama yöntemleri ile tanıştırmayı hedefleyen ve 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Müzik Terapi Atölyesinde ise Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Uygulama Sertifikası sahibi Prof. Dr. Şükrü Torun ve Doç. Dr. Burçin Uçaner ile birlikte Müzik Terapi eğitimlerini yurt dışında yapmış müzik terapistleri Danny S. Lundmark,  Aslı Özyıldız ve Duygu Orlowski eğitici terapistler olarak yer alacak.

 

Müzik Terapi Nedir? Biraz daha ayrıntılı bilgi verir misiniz?

 

Dünyada 1945’lerden itibaren hız kazanan çalışmaların günümüzde geldiği noktada, birçok ülkede müzik terapi, bireylerin fiziksel, duygu-durumsal, bilişsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir meslek alanı olarak kabul edilmekte ve müzik terapisti yetiştiren lisans, lisansüstü ve sertifikasyon programları giderek çoğalmaktadır. Başta ABD, Japonya, Çin, Güney Kore, Brezilya, Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Norveç olmak üzere çok sayıda ülkede, müzik terapisti yetiştirmeye yönelik olarak açılan çok sayıda lisans, lisansüstü ve sertifikasyon programları oldukça rağbet görmektedir.

 

Müzik terapi, dünyanın birçok ülkesinde her yaştan, her kültürden, her ırktan insanlara ehliyetli müzik terapistleri tarafından uygulanabilen etkili ve terapötik bir yaklaşımdır. Birçok ülkeden resmi organizasyonların ve yasal yetkilendirilmişliği kabul edilen müzik terapistlerinin üye olabildiği (benim de üyesi bulunduğum), alanın dünya çapındaki çatı kuruluşu olan Dünya Müzik Terapi Federasyonu Müzik Terapi’yi “Bir birey veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksinim duyduğu iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, hareket ve diğer işlevlerini geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/ veya müzikal elemanların (ses, ritim, melodi ve harmoni) eğitimli/yetkili bir müzik terapisti tarafından terapötik bir ilişki içinde yapılandırılarak kullanılması” olarak tanımlamaktadır.

 

Müzik Terapi uygulamaları hangi hastalıklarda yararlı oluyor? Uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar var mı?

Günümüz dünyasında giderek önem kazanan “Bütüncül (İntegratif) Sağlık" anlayışına göre birey artık sadece bazı hastalık belirtileri ile sınırlı bir düzeyde değil, sağlığını ilgilendiren diğer bütün özellikleri ile birlikte ele alınmaktadır. Müzik terapi uygulamaları da bu bütüncül anlayışla, hemen her türlü hastalık ve bozukluğun tedavisinde, tedaviye uyumu arttırıcı ve rehabilitasyon süreçlerini destekleyici bir role sahiptir. Dil ve Konuşma Bozuklukları İnme (felç), Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, ve Multipl Skleroz gibi kronik nörolojik hastalıklarda; akut ve kronik ağrıda; anksiyete, depresyon, kişilik bozuklukları, şizofreni gibi psikiyatrik sorunlarda ve diğer birçok motor, duysal ve bilişsel bozuklukların rehabilitasyonunda müzik terapinin yararlı olduğunu ortaya koyan çok sayıda bilimsel araştırma mevcuttur. Palyatif bakım, cerrahi ve doğum ünitelerinde kaygı ve ağrıyı azaltmak için de müzik terapi uygulanabilir. Müzik terapinin destek sağladığı çok önemli bir hastalık grubu da kanserdir. Kanser hastalarında ortaya çıkan ağrı, kaygı, depresyon ve ilaç yan etkileri gibi olumsuzzlukları azaltmada, sosyal ilişkileri geliştirme ve gündelik yaşama katılımda müzik terapi önemli katkılar sağlayabilir. Ancak, belirgin olumlu etkilerine rağmen müzik terapi, hastalık ve bozuklukları tek başına tedavi eden ya da ortadan kaldıran bir uygulama olarak görülmemelidir. Bu nedenle, müzik terapi hizmeti alan kişiler, sürdürmekte oldukları tıbbi-cerrahi tedavileri ve diğer rehabilitasyon uygulamalarını hekimlerinin onayını almadan asla bırakmamalıdır. Müzik terapi uygulamaları yapmak için gereken eğitimleri almamış, resmi kurumlarca onaylanmış sertifika/diploma sahibi olmayan ve uygulama yetkisi bulunmayan kişilerce müzik terapi adıyla önerilecek uygulamalar kullanılmamalıdır.

 

 

Ülkemizdeki durum nedir?

Müziğin insan sağlığına katkıda bulunmak üzere kullanımına yönelik uygulamalar, kültürümüzün köklü sağlık gelenekleri arasında önemli bir yer tutmuş ve müzikle tedavi yaklaşımı, Anadolu topraklarında ve Türk-Osmanlı tıbbında yüzyıllarca önemli bir konumda yer almıştır. Örneğin Razi (854–932), Fârâbi (870–950) ve İbni-i Sina’nın (980–1037) kitaplarında, müziğin insan üzerindeki etkilerinden genişçe söz edildiğini görüyoruz. Bergama Asklepionu’ndan, Sultan II. Bayezid Külliyesi Darüşşifası’na kadar geçmiş zamanın önemli sağlık merkezlerinde  bulunan müzikle tedavi birimleri de sağlık hizmetlerinde müziğe verdiğimiz önemin kurumsallaşmış örnekleri olarak yanıbaşımızda duruyor. Geçmişten günümüze aktarılan bu köklü geleneği modern bilim dünyasında kabul görecek şekilde güncellemek ve bu alanda dünyada ortaya çıkan gelişmelere ayak uydurarak kanıta dayalı metodolojik yaklaşımları hayata geçirmek için yürütülen çalışmalar sonucunda müzik terapi, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği vizyona da uygun olarak, T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığınca 2014 ve 2016’da yayınlanarak yürürlüğe giren ve 14 adet farklı  geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasını ve ilgili sertifikasyon eğitimlerini düzenleyen yasal mevzuat içinde yer almış bulunuyor.

 

Anadolu Üniversitesinde sağlığı destekleyen çeşitli uygulamalarla ve özellikle müzik terapi ile ilgili öncü çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz?

Eskişehir İl Sağlık yönetimi ile Üniversitemiz arasındaki mevcut işbirliği alanlarının geliştirilmesine ilişkin protokol çerçevesinde kurulan ve koordinatörlüğünü yürüttüğüm “Yutma Bozuklukları Ünitesi” 3 yıldır Yunus Emre Devlet Hastanesine bağlı olarak Üniversitemizdeki Mavi Hastanede halkımıza hizmet vermektedir. Bu ortak birimimizde dil, konuşma ve yutma terapisi uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Çiyiltepe ve KBB uzmanı Op. Dr. Mustafa Acar’ın yer aldığı ekibimizin çalışmalarıyla, çeşitli nedenlere -özellikle de inme’ye- bağlı olarak ortaya çıkan yutma bozukluklarının terapisinde yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Ek olarak; ilgili yönetmelik çerçevesinde Yunus Emre Devlet Hastanesi üzerinden yapılan başvuru sonucunda Türkiyenin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk “Müzik Terapi Ünitesi” de 12.09.2017 tarih-E.791 sayılı bakanlık onayı ile Eskişehirde kurulmuş bulunuyor. Bu noktada; sağlık alanındaki çok-yönlü terapi uygulamalarına örnek teşkil eden bu ünitelerin kuruluşunu geniş bir vizyonla destekleyen Sağlık Bakanlığı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Mavi Hastane ve tabii ki üniversitemizin değerli yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

 


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Anadolu Üniversitesi Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
  Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
 • Yaratıcı Öğrenciler
  Yaratıcı Öğrenciler
 • Dünyadan Sınıf Manzaraları
  Dünyadan Sınıf Manzaraları
 • Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
  Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
 • Dünya Nasıl Öğreniyor ?
  Dünya Nasıl Öğreniyor ?
 • Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
  Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
 1. Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
 2. Yaratıcı Öğrenciler
 3. Dünyadan Sınıf Manzaraları
 4. Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
 5. Dünya Nasıl Öğreniyor ?
 6. Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • finlandiya
  finlandiya
 • Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
  Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
 • Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
  Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
 • Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
  Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
 • Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
  Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
 • Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
  Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
 1. finlandiya
 2. Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
 3. Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
 4. Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
 5. Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
 6. Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
VİDEO GALERİ
YUKARI aydın kız öğrenci yurtları aydın kız öğrenci yurdu aydın erkek öğrenci yurtları aydın kız öğrenci yurtları ofis taşıma gıda takviyesi kiralık vinç